Ana sayfa TEOG Grade 8 – Unit 9 – Science Dictionary

Grade 8 – Unit 9 – Science Dictionary

1874
1
Science Dictionary
Science Dictionary

Grade 8 – Unit 9 – Science Dictionary

Grade 8 – Unit 9 – Science Dictionary çalışmamda 8. sınıfın 9. ünitesi olan Science ile ilgili Upturn in English kitabında geçen bütün kelimeleri sözlük şeklinde derledim. TEOG İngilizce sınavı ağırlıklı olarak kelime bilgisine dayalı olduğu için ders içinde bu sözlüğü kullanmak sınavda sizin ve öğrencilerinizin işini kolaylaştıracaktır.

Bu ünite 2. TEOG sınavında çıkmayacak bir ünite. Bu yüzden bu ünitede öğrencileri bilimsel faaliyetlere ve çevre duyarlılığına yönlendirecek videolar izletebilir ve etkinlikler yapabilirsiniz. 

Ben, hazırladığım bu sözlüğü 4 sayfa olması nedeniyle bir tarafına 2 sayfa gelecek şekilde arkalı önlü yazdırıyorum ve öğrencilere ortadan ikiye büktürüyorum. Bu şekilde öğrenci sözlüğü bir elinde rahatça kullanabiliyor ve bilmediği kelimelere bakabiliyor. Ders sonunda kitaplarının arasına koyuyorlar ve böylece kaybetmiyorlar.

Aşağıda bir kısmını verdiğim 8. sınıfın 9. ünitesi ile ilgili Science Dictionary çalışmamın tamamını sayfa sonundaki bağlantıdan PDF formatında indirebilirsiniz.

Siz değerli öğrenci, öğretmen ve velilerimize faydalı olması dileğiyle…

A

Accelerate: hızlandırmak

Achievement: başarı

Adjust: ayarlamak, düzeltmek

Advanced: ileri, gelişmiş

Aircraft: uçak

Allow: izin vermek, imkân vermek

Argentina: Arjantin

As … as: kadar

Assistant professor: doçent

Astonishing: şaşırtıcı, hayret verici

Astronomy: astronomi, gökbilim

B

Bacteria: bakteriler

Because of: nedeniyle, yüzünden

Bike: bisiklet

Biker: bisikletçi

Body: vücut

Breakthrough: atılım, buluş

Brief: kısa

Bunsen burner: Bunsen gaz lambası

C (Science Dictionary)

Camera: kamera, fotoğraf makinesi

Capable of: yetenekli, kabiliyetli

Cell: hücre

Change: değişmek, değiştirmek

Chemical: kimyasal

Chemist: kimyager, eczacı

Climate: iklim

Compass: pusula

Compute: hesaplamak

Conduct: yürütmek, yönetmek

Cosmonaut: kozmonot, uzay adamı

Cosmos: evren, kâinat

Crater: krater, çukur

Cure: tedavi, çare

Currently: şu anda, hâlen

D

Damaged: hasarlı

Delicate: hassas, zarif

Description: açıklama, tarif

Destroy: yok etmek, yıkmak

Develop: geliştirmek, gelişmek

Diagnose: teşhis etmek, tanımlamak

Discover: keşfetmek

Discoverer: keşfeden, kâşif

Discovery: keşif

Disease: hastalık, rahatsızlık

Drug: ilaç, uyuşturucu

E

Effect: etki

Efficiency: verimlilik

Endless: sonsuz, uçsuz bucaksız

Environmental engineering: çevre mühendisliği

Even: hattâ, bile

Excavation: kazı

Exhibition: sergi

Experience: yaşamak, denemek, tecrübe etmek

Experiment: deney

Explore: keşfetmek

F

Fair: fuar, panayır

Fly: uçmak, uçurmak

Formal: resmî

Future: gelecek

G

Genetic: genetik, kalıtımsal

Geology: jeoloji, yerbilim

Glacial: buzul

Glacier: buzul

Global warming: küresel ısınma

Ground: zemin, yer

H

Hard: zor, sıkı, sert

Heat: ısıtmak

Height: yükseklik, boy

Hidden: gizli, saklı

High: yüksek

Humanity: insanlık

Hunt down: peşine düşmek, ele geçirmek

I

I think: bence, sanırım

Imagine: hayal etmek, düşünmek

Impact: etki

Improve: iyileştirmek, geliştirmek

Improved: gelişmiş

In turn: sırayla

Including: dâhil, kapsayan

Infancy: bebeklik, başlangıç

Innovation: yenilik

Interactive: etkileşimli

Interested in: ilgili olmak, ilgi duymak

Invent: icat etmek

Invention: icat

Inventor: mucit

Investigator: araştırmacı

Involve: dâhil etmek, kapsamak

L

Lab: laboratuar

Lift up: kaldırmak

Light bulb: ampul

Limited: sınırlı

Lock: kilit

Look for: aramak

M

Magazine: dergi

Main: ana, asıl

Major: büyük, önemli

Mechanical: mekanik, makineye ait

Medical: tıbbî

Medicine: tıp, ilaç

Melt: erime

Mine: maden, lağım

Miss the point: anlayamamak

Moon: ay

Motion picture: sinema filmi

N

National: millî

Natural: doğal

Nowadays: bugünlerde, günümüzde

O (Science Dictionary)

Observe: gözlemek, izlemek

Ocean: okyanus

Operate: çalıştırmak, işletmek

Organism: canlı, organizma

Organization: organizasyon, örgüt

Outstanding: olağanüstü, seçkin

P

Paper: kâğıt

Particularly: özellikle, bilhassa

Patient: hasta

Per: başına

Perfect (Fiil): mükemmelleştirmek, tamamlamak

Perform: yapmak, uygulamak

Phonograph: gramofon

Physicist: fizikçi

Possible: mümkün, olası

Powered: güçlü, motorla tahrik edilen

Powerful: güçlü, kuvvetli

Practical: pratik, kullanışlı

Prepare: hazırlamak

Present: sunmak, tanıtmak

Principle: prensip, ilke

Printed: yazılı

Prize: ödül

Prototype: model, asıl örnek

Province: il, vilayet

R

Reach: ulaşmak, yetişmek

Reaction: reaksiyon, tepki

Rear: arka

Recorded: kayıtlı, kaydedilmiş

Regular: düzenli, normal, olağan

Remember: hatırlamak

Repair: onarmak, tamir etmek

Repeat: tekrar etmek

Researcher: araştırmacı

Revolutionary: devrimci

Rider: binici

S

Sample: örnek

Science: bilim, fen

Scientific: bilimsel

Scientist: bilim insanı

Screw: vida

Separate: ayrı

Since: -den beri

Size: boyut, beden

Sky: gökyüzü

Soil: toprak

Space: uzay, boşluk, alan

Spanish: İspanyol, İspanyolca

Specific: özel, belirli

Specimen: örnek, numune

Spectacular: muhteşem, olağanüstü

Speed: hız, sürat

Stable: sabit

Stage: sahne

Steel: çelik

Store: depolamak

Stunning: çarpıcı, müthiş

Substance: madde

Successfully: başarılı bir şekilde

Supporting: destekleyici, yardımcı

Surgery: ameliyat

Synthetic: sentetik, yapay

T

Technician: teknisyen, uzman

Technology: teknoloji

Telescope: teleskop

Thesis: tez, önerme

Thousand: bin

Through: vasıtasıyla, içinden

Tissue: doku

Truly: gerçekten, hakikaten

Tube: tüp

U

Unique: eşsiz

Universe: evren, kâinat

Unlimited: sınırsız

Usage: kullanım

V

Vaccinate: aşılamak

Vaccine: aşı

View: görmek, bakmak, incelemek

Volunteer: gönüllü

W (Science Dictionary)

Wave: dalga

Well (İsim): kuyu

Well (Zarf): iyi

Wheel: tekerlek

Wide range of products: geniş ürün yelpazesi

Wind: rüzgar

Within: içinde

Wonder: harika

Yorumlarınızı ve olumlu veya olumsuz eleştirilerinizi bekliyorum.

Science Dictionary dosyasını PDF formatında aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

İNDİR

1 YORUM

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here