Ana sayfa Dosyalar 2017 2018 İngilizce Destekleme ve Yetiştirme Kursu Planları

2017 2018 İngilizce Destekleme ve Yetiştirme Kursu Planları

9428
14
2017 2018 İngilizce Destekleme ve Yetiştirme Kursu Planları
2017 2018 İngilizce Destekleme ve Yetiştirme Kursu Planları

2017 2018 İngilizce Destekleme ve Yetiştirme Kursu Planları yazımızda siz değerli öğretmenlerimiz için 1. Dönem 5. sınıflar ile 12. Sınıflar arası İngilizce Destekleme ve Yetiştirme Kursu Planları derlendi. 2017 2018 İngilizce Destekleme ve Yetiştirme Kursu Planları sayfa sonunda bulunan bağlantılardan WORD formatında indirebilirsiniz.

Planların tamamı odsgm‘den alınmış ve WORD ortamına aktarılmıştır.

Şimdiden çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim. Bizi Facebook sayfamızdan takip ederek bize destek olabilirsiniz.

2017 2018 İngilizce Yıllık Planlar yazımız da ilginizi çekebilir. 

2017 2018 İngilizce Destekleme ve Yetiştirme Kursu Planları

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Destekleme ve Yetiştirme Kursları Kılavuzuna göre 02.Ekim.2017 Pazartesi itibariyle başlayacak.

1. Dönem Kursları için tam takvim ise şu şekilde:

5-11.Eylül.2017 – Kurs merkezi başvurularının alınması ve il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanması

12-17.Eylül.2017 – Öğretmen başvurularının alınması ve ücretli öğretmen başvurularının il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanması

18-24. Eylül.2017 – Öğrenci başvurularının alınması

25-29.Eylül.2017 – Kurs sınıf/şubelerinin oluşturulması

02.Ekim.2017- Kursların başlaması

14.Ocak.2018 – Kursların tamamlanması

Kılavuzda geçen ve bilmemiz gereken bazı önemli maddeleri ise aşağıda derledim.

Kılavuzda Geçen Önemli Maddeler

2017 2018 İngilizce Destekleme ve Yetiştirme Kursu Planları yazımızın bu bölümünde Destekleme ve Yetiştirme Kursları Kılavuzu’nda geçen bazı önemli maddeleri derledik.

1.5. DYK’larda kursların açılış/kapanış, onay, öğretmen-öğrenci kayıt, ders programları, kazanım testleri vb. iş ve işlemler, e- kurs modülü üzerinden yapılır.

1.6. DYK’larda öncelikle kurs talebinde bulunan kadrolu ya da sözleşmeli çalışan öğretmenler, bu öğretmenlerin ihtiyacı karşılamaması hâlinde kurs merkezi müdür ve müdür yardımcılarının görevlendirilmesi esastır. Öğretmen ihtiyacının devam etmesi hâlinde ise ilçe millî eğitim müdürü tarafından çalışmasına onay verilen ücretli öğretmenler görevlendirilir.

1.13. Kurs merkezlerinde bir dersten sınıf oluşturulabilmesi için, sınıftaki öğrenci/kursiyer sayısının 10’dan az, 20’den fazla olmaması esastır.

1.18. 1.ve 2. dönem kurslarında ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıflarındaki öğrenciler ile ortaöğretim kurumlarının 9,10 ve 11. sınıflarındaki öğrenciler en fazla 5 farklı dersten haftalık toplam 12 saate kadar; ortaokulların 8. sınıfındaki öğrenciler en fazla 6 farklı dersten haftalık 18 saate kadar; ortaöğretim kurumlarının 12. sınıfındaki öğrenciler ve mezun durumdaki kursiyerler ise en fazla 6 farklı dersten haftalık 24 saate kadar kurs alabilirler.

Benzer Yazılar:  2016-2017 İngilizce Dersi Birinci Dönem İlkokul-Ortaokul Bölge Zümresi

1.20. DYK’lara kayıt yaptıran öğrencilerin devamları zorunludur. Her kurs döneminde okutulması gereken toplam ders saatinin özürsüz olarak 1/10’ u kadar devam etmeyen öğrencilerin kurs kaydı silinir. Sağlık raporuna dayalı hastalıklar, tabii afetler, anne, baba ve kardeşlerden birinin ölümü gibi özürler sebebiyle oluşan devamsızlıklar, devamsızlık süresinden sayılmaz.

1.21. Kurslara devamları süresince kurs disiplinini ve işleyişini bozucu hâl ve hareketleri görülen öğrenci veya kursiyerler hakkında, kayıtlı oldukları okul/kurumların ilgili mevzuatına göre işlem yapılır.

1.22. 1.ve 2. dönem örgün eğitim kurumlarında açılan kurslarda; hafta içi bir günde en fazla 2 farklı dersten toplam 4 saate kadar, hafta sonu bir günde ise en fazla 5 farklı dersten toplam 8 saate kadar kurs verilebilir. Yaz dönemi kurslarında hafta içi ve hafta sonu en fazla 5 farklı dersten toplam 8 saate kadar kurs verilebilir. Yaygın eğitim kurumlarınca yürütülen DYK’larda ise 1.dönem, 2.dönem ve yaz döneminde hafta içi ve hafta sonu en fazla 5 farklı dersten toplam 8 saate kadar kurs verilebilir.

1.23. Kurslara ait ders planları, haftalık örnek ders programları ve kazanım kavrama testleri Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmî internet sayfasında “Kazanım Testleri” bölümünde yayımlanır.

ÖĞRETMEN BAŞVURULARI

4.1. Kurslarda görev almak isteyen kadrolu/sözleşmeli öğretmenler, MEBBİS şifreleri ile e-kurs modülünden görev almak istedikleri kurs merkezi tercihlerini yaparak başvuruda bulunurlar.

4.2. Kadrolu/sözleşmeli öğretmenler, kurs merkezi tarafından belirlenen derslerden Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 9 No’lu Kararı çerçevesinde; atama branşları ile okutabilecekleri diğer derslerden kurs başvurusunda bulunabilirler.

4.3. Öğretmenler, iş takviminde belirtilen başvuru süresi içinde kadrolarının veya MEBBİS’te görevlendirme kayıtlarının bulunduğu ilçe sınırlarında üç kurs merkezine kadar tercihte bulunabilir. Tercihleri dışında da görev almak isteyen öğretmenler “Tercihlerim dışında bir kurs merkezinde görevlendirilmek istiyorum” butonunu işaretleyerek ilçedeki öğretmen ihtiyacı bulunan herhangi bir kurs merkezinde görev alma talebinde bulunabilirler.

Benzer Yazılar:  7. Sınıflar 1. Dönem Şube Öğretmenler Kurulu (ŞÖK)

4.4. DYK’larda görev almak isteyen ücretli öğretmenler, aday öğretmen olarak atama şartlarını taşımaları hâlinde Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 9 No’lu Kararı çerçevesince okutabilecekleri derslerden kurs başvurusunda bulunabilirler. Bu öğretmenler, e-kurs modülü üzerinden sisteme ilk girişte oluşturacakları şifre ile başvurularını yaparak, sistemden alacakları ilgili evrakı il/ilçe komisyonuna ulaştırır.

KURSLARA ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRMESİ

6.1. Kurslarda görev alacak öğretmenlerin belirlenmesi, e-kurs modülü üzerinden kurs merkezi müdürlüğü tarafından öncelikle o kursa başvuru yapan kadrolu ya da sözleşmeli öğretmenler arasından öğrenci tercihleri ve ihtiyaçlar gözetilerek yapılır.

6.2. İhtiyaç olması hâlinde, komisyon tarafından başvuruları onaylanan ücretli öğretmenler ders ücreti karşılığında görevlendirilir. Görevlendirme işlemi yapılmadan önce başvuran öğretmenlerin gerekli belgeleri alınarak değerlendirilir. Başvuru esnasında sisteme girdiği bilgileri belgelendiremeyen ücretli öğretmenlere görev verilmez.

6.3. Kurs merkezleri, görev veremedikleri veya görev verildiği hâlde girebilecekleri azami ders saatini dolduramayan öğretmenlerin diğer kurs merkezi tercihlerinde de görev alabilmesi için e-kurs modülü üzerinden “ders tamamlama” butonunu işaretleyerek diğer tercihlerinde görev alması sağlanır. Her üç tercihinde de görev alamayan ya da girebilecekleri azami ders saatini doldurmayan öğretmenler “Tercihlerim dışında bir kurs merkezinde görevlendirilmek istiyorum” butonunu işaretlemişler ise ilçe millî eğitim müdürlüklerince ihtiyacı olan diğer kurs merkezlerinde görevlendirilebilirler.

6.4. Ücretli öğretmenlerin hangi okul/kurumlardaki derslerde görev alacakları, kurs merkezlerinin talebi doğrultusunda girebilecekleri azami ders saati sınırlılığında il/ilçe komisyonu tarafından belirlenir.

KURSLARDA SINIFLARIN OLUŞTURULMASI / SONLANDIRILMASI

7.2. Bir sınıfa devam edecek öğrenci/kursiyer sayısının 10’dan az; 20’den fazla olmaması esastır. Öğrenci/kursiyer sayısının 20’ den fazla olması durumunda ikinci sınıf oluşturulur. Ancak, tek sınıflı kurs programlarında sınıf kapasitesi dikkate alınarak öğrenci/kursiyer sayısı 25’e kadar çıkarılabilir.

7.3. Aynı yerleşim biriminde birden fazla kurs merkezinin bulunmaması, öğrencilerin taşınma imkânının olmaması gibi sebeplerle sınıf mevcudunun 10’a ulaşamaması durumunda, il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayı ile beş öğrenciden az olmamak kaydıyla sınıf oluşturulabilir.

Benzer Yazılar:  2016-2017 DYK TEOG İngilizce Yaz Kursu Planı

7.5. Kursa devam eden öğrenci/kursiyer sayısının 10’un altına düşmesi durumunda, okul/kurum müdürünün teklifi ile komisyon tarafından kurs sınıfı başka bir sınıfla birleştirilir veya kapatılır. Bu işlemler aynı hafta içerisinde e-kurs modülü üzerinden kurs merkezi müdürlüğü tarafından yapılır. Ayrıca il/ilçe komisyonu tarafından kapatılan kursta görevli öğretmenlerin ek ders ücreti ve puan işlemleri ile ilgili düzenlemeler takip edilir.

2017 2018 İngilizce Destekleme ve Yetiştirme Kursu Planları

2017 2018 5. Sınıf İngilizce Destekleme ve Yetiştirme Kursu Yıllık Planı: İNDİR

2017 2018 6. Sınıf İngilizce Destekleme ve Yetiştirme Kursu Yıllık Planı: İNDİR

2017 2018 7. Sınıf İngilizce Destekleme ve Yetiştirme Kursu Yıllık Planı: İNDİR

2017 2018 8. Sınıf İngilizce Destekleme ve Yetiştirme Kursu Yıllık Plan: İNDİR

2017 2018 9. Sınıf İngilizce Destekleme ve Yetiştirme Kursu Yıllık Plan: İNDİR

2017 2018 10. Sınıf İngilizce Destekleme ve Yetiştirme Kursu Yıllık Plan: İNDİR

2017 2018 11. Sınıf İngilizce Destekleme ve Yetiştirme Kursu Yıllık Plan: İNDİR

2017 2018 12. Sınıf İngilizce Destekleme ve Yetiştirme Kursu Yıllık Plan: İNDİR

Umarım 2017 2018 İngilizce Destekleme ve Yetiştirme Kursu Planları yazımız faydalı olmuştur. Lütfen yorumlarınızı yazın.

Bizi Facebook, Twitter, Google+ ve Pinterest hesaplarımızdan takip ederek  bize destek olabilirsiniz.

14 YORUMLAR

  1. Hocam öncelikle teşekkür ederim emeğinize sağlık, şuan sadece ilk dönemin planını mı teslim etmemiz gerekiyor? 2.dönemin planını göremedim

    • Doğrudur hocam. Kılavuzda da belirtildiği gibi kurslar 3 döneme ayrılmıştır. Her dönem için ayrı plan yapılır

  2. Merhaba hocam, öncelikle ellerinize sağlık. Destekleme ve Yetiştirme Kurs planlarınız sadece I. dönemi kapsıyor. Yıllık yapılması gerekmiyor mu?

  3. Üstteki yorumu şimdi gördüm hocam. İkinci dönem daha sonra verilebiliyormuş. tekrar emeğinize ve yüreğinize sağlık.

BİR CEVAP BIRAK

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz