Ana sayfa SINIFLAR 2017 2018 8. Sınıf İngilizce 5. Ünite Sözlük – Tüm Kelimeler

2017 2018 8. Sınıf İngilizce 5. Ünite Sözlük – Tüm Kelimeler

5128
0
İngilizce Sözlük
2017 2018 8. Sınıf İngilizce 5. Ünite Sözlük

2017 2018 8. Sınıf İngilizce 5. Ünite Sözlük yazımızda 2017 – 2018 Eğitim Öğretim Yılı’nda 8. sınıflarda okutulan Moonlight ders kitabı, çalışma kitabı ve dinleme metinlerinde THE INTERNET ünitesinde geçen tüm kelimeleri alfabetik sıraya göre sözlük şeklinde derledik.

Aşağıda bir kısmını verdiğimiz 2017 2018 8. Sınıf İngilizce 5. Ünite Sözlük dosyamızı sayfa sonundaki bağlantıdan PDF formatında indirebilir ve kullanabilirsiniz.

Ben şahsen 4 sayfa olan 2017 2018 8. Sınıf İngilizce 5. Ünite Sözlük dosyasını, 2 sayfa ön tarafa, 2 sayfa arka tarafa denk gelecek şekilde 1 adet A4 sayfasına bastırıyorum ve öğrencilerime dağıtıyorum.

2017 2018 8. Sınıf İngilizce 5. Ünite Sözlük dosyamız umarız ki sizler için faydalı olur.

2017 2018 8. Sınıf İngilizce 5. Ünite Sözlük

A

A: bir, herhangi bir (ünsüzlerden önce)

About: hakkında, yaklaşık

Accept: kabul etmek

Access: erişim

According to: -e göre

Account: hesap

Act out: (rol) canlandırmak

Add: eklemek

Addict: bağımlı, tiryaki

Addicted: bağımlı

Addiction: bağımlılık

Addictive: bağımlılık yapan

Advantage: yarar, fayda

Advice: tavsiye, nasihat

After: sonra

Again: tekrar, yine

Ago: önce

All the time: her zaman

All: bütün, tüm, hepsi

Allow: izin vermek

Already: zaten, çoktan

Also: aynı zamanda, ayrıca

Always: her zaman

Amazing: şaşırtıcı

An: bir, herhangi bir (ünlülerden önce)

And: ve

Angry: sinirli

Another: başka bir, diğer bir

Answer: cevaplamak

Antivirus: anti virüs

Any: hiç, herhangi bir

Anymore: artık

Anyone: hiç kimse, herhangi bir kimse

Anything: hiçbir şey, herhangi bir şey

Appear: ortaya çıkmak, görünmek

April: Nisan

Around the world: dünyada

Article: makale

As … as: kadar …

As: gibi, kadar, olarak

Ask: sormak

At: -de, -da, -e, -a

Avoid: kaçınmak, önlemek

B

Bad: kötü

Be: olmak

Because of: nedeniyle, sebebiyle

Because: çünkü

Before: önce

Believe: inanmak

Below: aşağıda

Better: daha iyi

Bill: fatura

Block: engellemek

Blog: internet günlüğü

Book: kitap

Boring: sıkıcı

Box: kutu

Brilliant: harika, parlak

Brother: erkek kardeş

Bug: virüs, böcek

Burn: yanmak, yakmak

Busy: meşgul

But: fakat, ama

Buy: satın almak

C

Call: aramak, telefon etmek, demek

Can: -ebilmek

Careful: dikkatli

CD writer: CD yazıcısı

Chat (Fiil): sohbet etmek, çene çalmak

Chat room: sohbet odası

Check: işaretlemek, kontrol etmek

Chocolate: çikolata

Circle: daire içine almak

Class: sınıf

Click: tıklamak

Collect: toplamak

Color: renk

Common: yaygın, ortak

Communicate: iletişim kurmak

Communication: iletişim

Company: şirket

Compare: karşılaştırmak

Complete: tamamlamak

Computer tower: bilgisayar kasası

Computer: bilgisayar

Concentrate: konsantre olmak, dikkatini vermek

Connect: bağla(n)mak

Connected: bağlı

Connection: bağlantı

Contact: temasa geçmek

Contract: sözleşme, mukavele

Conversation: sohbet, konuşma

Correct (Fiil): düzeltmek

Correct (Sıfat): doğru

Benzer Yazılar:  Grade 8 Unit 3 Cooking Important Expressions

Crash (computer): bilgisayarın çökmesi

Create: oluşturmak, yaratmak

D

Dangerous: tehlikeli

Date: tarih

Day: gün

Deactivate: devre dışı bırakmak, etkisizleştirmek

Decide: karar vermek

Definitely: kesinlikle

Definition: tanım, tarif, açıklama

Delete: silmek

Describe: tarif etmek

Design: tasarlamak

Destroy: yok etmek, imha etmek

Different: farklı

Difficult: zor

Discuss: tartışmak

Disturbing: rahatsız edici

Do: yapmak

Document: belge

Download: indirmek

Draw: çizmek

During: sırasında, boyunca

E

Each other: birbirini

Each: her bir

Easily: kolaylıkla

Easy: kolay

Eat: yemek

Email (Fiil): e-posta göndermek

Email (İsim): e-posta

End: son

Enjoy: hoşlanmak, zevk almak

Enough: yeterli

Enter: girmek

Even: hattâ, bile

Evening: akşam

Every: her

Everyone: herkes

Everything: her şey

Exam: sınav

Example: örnek

Excuse: mazeret, bahane

Explain: açıklamak

Expression: ifade

F

False: yanlış

Family: aile

Father: baba

Favourite: en sevilen, gözde

Feel: hissetmek

Few: birkaç, az

File: dosya

Find out: öğrenmek, bulup ortaya çıkarmak

Find: bulmak

First: birinci, ilk

Follow: takip etmek

For a while: bir süre

For ages: yıllardan beri, uzun süredir

For: için

Forget: unutmak

Form: form, biçim, şekil

Free: bedava, boş

Friend: arkadaş

From: -den, -dan

Full: tam, dolu

Fun: eğlence, eğlenceli

Future: gelecek

G

Game: oyun

Get angry: sinirlenmek

Get lost: kaybolmak

Get: almak, elde etmek

Girl: kız

Give out: ilan etmek, bildirmek

Give up: bırakmak, vazgeçmek

Give: vermek

Given: verilen

Go on: devam etmek

Go: gitmek

Going to: -ecek, -acak

Good: iyi

Grandmother: büyükanne

Great: harika

H

Habit: alışkanlık

Happen: olmak, meydana gelmek

Hard disk: sabit disk (bilgisayarda bilgilerin depolandığı bölüm)

Hard: zor, sert

Harmless: zararsız

Hate: nefret etmek

Have got: sahip olmak

Have to: zorunda olmak

Have: sahip olmak

Help: yardım etmek

Her (kadınlar için – sıfat): onun

Here: burada, buraya, burası

Herself: kendisi

His (Erkekler için): onun

Home: ev, yuva

Homework: ev ödevi

Hour: saat

House: ev

How about: peki ya, ne dersin

How many: kaç tane, ne kadar

How often: ne sıklıkla

How: nasıl, ne kadar

However: bununla birlikte, ama, fakat

Hurt: incitmek

I

I think: bence, sanırım

I’m afraid: korkarım

Icon: simge, ikon

Idea: fikir, düşünce

If: eğer

Ignore: gözardı etmek, önemsememek

ill: hasta

Important: önemli

In fact: aslında

In: içinde, -de, -da

Inform: bilgilendirmek

Information: bilgi

Install: kurmak, yüklemek

Instant messenger: anlık mesajlaşma yazılımı

Interesting: ilginç

Internet: internet

Interview: röportaj, görüşme

Into: içine, -e, -a

IT (Information Technology): Bilişim Teknolojileri

J

Join: katılmak

Just: sadece, tam, henüz

K

Keep: devam etmek

Keyboard: klavye

Kind: çeşit, tür

Know: bilmek

L

Label: etiketlemek, nitelendirmek

Last: geçen, son

Later: sonra

Learn: öğrenmek

Benzer Yazılar:  2017 2018 7. Sınıf İngilizce 3. Ünite Sözlük, Tüm Kelimeler

Leave: bırakmak, çıkmak

Lesson: ders

Let: izin vermek

Let’s: hadi

Library: kütüphane

Life: yaşam, hayat

Like (Edat): gibi

Like (Fiil): sevmek, hoşlanmak

Link: bağlantı

Listen: dinlemek

Little: küçük, az

Loads of: çok, bir sürü

Location: konum, yer

Log on: oturum açmak, giriş yapmak

Long: uzun

Look for: aramak

Look: bakmak

Lose: kaybetmek

Lot: çok

Love: çok sevmek

M

Magazine: dergi

Main idea: ana fikir

Make friends: arkadaş edinmek, arkadaş olmak

Make: yapmak

Many: çok

Match: eşleştirmek

May: -ebilmek

Maybe: belki

Me: ben, beni, bana

Mean: anlamına gelmek, demek istemek

Meet: buluşmak, karşılaşmak, tanışmak

Message: mesaj

Miss: özlemek

Monitor: monitör

Month: ay

More: daha fazla

Morning: sabah

Most: en çok, çoğu

Mother: anne

Mouse: fare

Movie: film

Much: fazla, çok

Mum: anne, anneciğim

Music: müzik

Must: -meli, -malı

My: benim

N

Name (Fiil): adlandırmak, saymak, söylemek

Name: isim, ad

Need: ihtiyacı olmak

New: yeni

News: haberler

Newspaper: gazete

Night: gece

Normally: normal olarak

Notebook: defter

Now: şimdi

Number: numara, sayı, rakam

O

Obey: itaat etmek

Obligation: zorunluluk, yükümlülük

Of course: tabii ki

Of: -in, -den, -ile ilgili

Offer: teklif

Offline: çevrimdışı

Often: sık sık

Old: eski, yaşlı

On: üzerinde, -de

Once: bir kere

Online: internetten, çevrim içi

Only: sadece, tek

Open: açmak

Opinion: fikir, düşünce

Or: veya, ya da, yoksa

Organise: düzenlemek

Other: diğer, başka

Our: bizim

Out: dışarı

Over: üzerinde

Own: kendi

P

Page: sayfa

Pair: çift, ikili

Paper: kâğıt

Paragraph: paragraf

Parents: anne baba, ebeveyn

Part: bölüm

Password: şifre

Pay: ödemek

People: insanlar

Permission: izin

Person: kişi

Personal: kişisel

Photo: fotoğraf

Phrase: ifade, tabir

Picture: resim

Piece: parça

Place: yer

Play: oynamak, çalmak (müzik aleti)

Please: lütfen

Post: göndermek

Power: güç sağlamak

Prepare: hazırlamak

Press: basın

Print: yazdırmak, basmak

Printer: yazıcı

Product: ürün

Profile: profil

Project: proje

Promise: söz vermek

Provider: sağlayıcı

Publish: yayınlamak

Purpose: amaç

Put: koymak, yerleştirmek

Q

Question: soru

Questionnaire: anket

Quick: çabuk, hızlı

R

Rather than: -den çok, -den ziyade

React: tepki vermek

Reactivate: tekrar devreye sokmak, tekrar aktif hale getirmek

Read: okumak

Real: gerçek

Really: gerçekten

Reason: sebep, neden

Recently: son zamanlarda

Refuse: reddetmek

Related: ilgili

Remember: hatırlamak

Respond: yanıtlamak, cevap yazmak

Result: sonuç

S

Safe: güvenli

Safely: güvenli bir şekilde

Safety: güvenlik

Same: aynı

Save: kurtarmak, kaydetmek

Say: söylemek, demek

Scan: taramak, göz atmak

Scanner: tarayıcı

School: okul

Screen: ekran

Search engine: arama motoru

Search: aramak, araştırmak

See: görmek, izlemek

Self: kendi

Sell: satmak

Sense: his, duyu, algı

Sentence: cümle

Serious: ciddi

Benzer Yazılar:  8. Sınıf İngilizce 7. Ünite Sözlük - Tüm Kelimeler

Service: hizmet, servis

Several: birkaç

Share: paylaşmak

Shop: alışveriş yapmak

Shopping: alışveriş

Short: kısa

Should: -meli, -malı

Show: gösteri

Show-off: gösteriş

Sign: imzalamak

Similar: benzer

Sister: kız kardeş

Smart phone: akıllı telefon

So (bağlaç): bu yüzden

So (Cümle sonunda): öyle

So (Sıfattan önce): çok

So on: ve benzeri, buna benzer

Social networking site: sosyal ağ sitesi (facebook gibi)

Software: yazılım, bilgisayar programı

Solution: çözüm

Some: biraz, bazı

Someone: birisi

Something: bir şey

Sometimes: bazen, ara sıra

Song: şarkı

Sorry: üzgün

Sort: çeşit

Sound: ses

Speak: konuşmak

Speakers: hoparlör

Special: özel

Spend: vakit geçirmek

Stamp: pul

Start up: çalıştırmak

Start: başlamak

Stick to: -e yapışmak, sadık kalmak

Stop: durmak, durdurmak

Story: hikâye, öykü

Strange: tuhaf, garip

Student: öğrenci

Study: ders çalışmak

Such: böylesine, bu denli

Suggest: önermek

Sure: tabii ki, emin

Surf the Net: internette gezinmek

Swap: değiş tokuş etmek

T

Talk: konuşmak

Teenager: genç, ergen

Telephone: telefon

Tell: söylemek, anlatmak

Text: metin, parça

Than: -den, -dan, -e göre

That: o, şu

Them: onlar, onları, onlara

Theme park: lunapark, eğlence parkı

Then: sonra, o zaman

There are: var

There is: var

These: bunlar

Things: işler, eşyalar, şeyler

Think: düşünmek

Those: onlar, şunlar

Ticket: bilet

Time: zaman, vakit, süre

To: -e, -a, -mek için

Tomorrow: yarın

Tonight: bu gece

Too: de, da, çok

Topic: konu, başlık

Treat: davranmak, muamele etmek

Type: yazmak, daktilo ile yazmak

U

Underline: altını çizmek

Understand: anlamak

Update: güncellemek

Upload: yüklemek

Us: biz, bizi, bize

Usage: kullanım

Use: kullanmak

Useful: faydalı, kullanışlı

User: kullanıcı

Usually: genellikle

V

Verb: fiil

Virus: virüs

Vocabulary: kelime

W

Walk: yürümek

Want: istemek

Watch: izlemek

Web page: web sayfası, internet sayfası

Webcam: kamera, internet kamerası

Website: web sitesi, internet sitesi

Week: hafta

Weekend: hafta sonu

What about: peki ya, ne dersin

What do you mean? – Ne demek istiyorsun?

What: ne, hangi

When (Bağlaç): -dığı zaman, -dığında, iken

Where: nerede, nereye

Which: hangi

Why: niçin, neden

Will: -ecek, -acak

With: ile, birlikte, -lı, -li

Without: olmadan, -sız, -meksizin

Wonder: merak etmek

Word: kelime, sözcük

Work (Fiil): çalışmak

Work (İsim):

World Wide Web (www): dünya çapında ağ

World: dünya

Worried: endişeli

Would like: istemek

Write: yazmak

Wrong: yanlış

Y

Young: genç

Your: senin, sizin

2017 2018 8. Sınıf İngilizce dosyalarımıza ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Bize destek olmak için, bizi FacebookTwitterGoogle+ ve Pinterest hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

2017 2018 8. Sınıf İngilizce 5. Ünite Sözlük İNDİR

BİR CEVAP BIRAK

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz