Ana sayfa Dosyalar 2016-2017 8. Sınıflar 2. Dönem ŞÖK Toplantı Tutanağı

2016-2017 8. Sınıflar 2. Dönem ŞÖK Toplantı Tutanağı

2297
0
8. Sınıflar 2. Dönem ŞÖK Toplantı Tutanağı
8. Sınıflar 2. Dönem ŞÖK Toplantı Tutanağı

2016-2017 8. Sınıflar 2. Dönem ŞÖK Toplantı Tutanağı

8. Sınıflar 2. Dönem ŞÖK Toplantı Tutanağı 2. dönem başında öğretmenlerden istenen belgelerin başında gelmektedir. Okul Öncesi ve İÖK Yönetmeliğinin 36. Maddesine göre:

Şube öğretmenler kurulu:

MADDE 36 – (1) Şube öğretmenler kurulu, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında aynı şubede ders okutan öğretmenler ile okul rehber öğretmeninden oluşur. Kurula, gerek görülürse veliler ile öğrenciler arasından seçilen temsilciler de çağrılabilir.

(2) Şube öğretmenler kurulu, okul yönetimince yapılacak planlamaya göre birinci dönemin ikinci ayında, ikinci dönemin birinci veya ikinci haftasında ve yıl sonunda okul müdürü ya da görevlendireceği müdür yardımcısı veya şube rehber öğretmeninin başkanlığında toplanır. Ayrıca, gerektiğinde şube rehber öğretmeni veya okul rehber öğretmeninin önerisinin okul yönetimince uygun görülmesi hâlinde de toplanabilir.

(3) Şube öğretmenler kurulunda; şubedeki öğrencilerin kişilik, beslenme, sağlık, sosyal ilişkilerinin yanı sıra bu Yönetmeliğin 31 inci maddesi hükmü gereğince, başarıları ile ailenin ekonomik durumu değerlendirilerek alınacak önlemler görüşülür ve alınan kararlar, uygulanmak üzere şube öğretmenler kurulu karar defterine yazılır.

Aşağıda gündem maddelerini ve bir kısmını verdiğim toplantı tutanağını ve öğrenci değerlendirme formunu sayfa sonundaki bağlantıdan WORD formatında indirebilirsiniz.

Çalışmalarınızda başarılar dilerim.

GÜNDEM MADDELERİ: (8. Sınıflar 2. Dönem ŞÖK Toplantı Tutanağı)

1- Açılış ve yoklama

2- Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 36. maddesinin okunması.

3- Öğrencilerin derslere karşı ilgisi ve başarı durumları.

4- Öğrencilerin kişilik, sağlık, sosyal ilişkiler, beslenme, temizlik, ders çalışma, ekonomik durumlarının görüşülmesi

5- Öğrenci başarısızlıklarının nedenleri ve alınacak önlemler.

6- Öğrencilerin verimli ders çalışma yöntemleri konusunda bilgilendirilmesi.

7 –Öğrencilerin beslenme durumları.

8- Öğrencilerin kılık ve kıyafetleri, temizlik ve düzenleri.

9- Dilek ve temenniler, kapanış

8. Sınıflar 2. Dönem ŞÖK Toplantı Tutanağı

1. Toplantı Okul Müdürü ……………………. başkanlığında, 8/A sınıfının derslerine giren öğretmenlerin katılımı ile gerçekleşmiştir. Alınan yoklamada bütün öğretmenlerin toplantıda hazır bulundukları gözlenmiştir.

2. Müdür Yardımcısı ……………………., Okul Öncesi ve İÖK Yönetmeliğinin 36. Maddesini okuyarak açıklamalarda bulundu.

3. Şube rehber öğretmeni ……………………..; sınıfın genel durumunun çok iyi olduğunu, derslere katılımlarının ve başarılarının üst düzeyde olduğunu belirtti. ……………… ve …………………. isimli öğrencilerin TEOG sınavına girmemiş göründükleri için TEOG derslerinin 2. veya 1. yazılı sonuçları 0 olarak göründüğünden bu derslerden başarısız olmuşlardır.

.

.

.

Yorumlarınızı ve olumlu veya olumsuz eleştirilerinizi bekliyorum.

2016-2017 8. Sınıflar 2. Dönem ŞÖK Toplantı Tutanağı İNDİR

2016-2017 8. Sınıflar 2. Dönem ŞÖK Öğrenci Değerlendirme İNDİR

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here